Koncert „...by Świat usłyszał”

2018-05-27 18:48
rpol
Autor: brak danych

Już po raz 6. w Ostródzie odbył się koncert ewangelizacyjny „...by Świat usłyszał”. Koncert poprzedziły warsztaty muzyczne, a ich uczestnicy mieli okazję wystąpić na scenie.

Idea koncertu ma dwa wymiary – społeczny i duchowy. Pierwszy ma za zadanie skupiać społeczność lokalną, ale i ludzi z całej Polski wokół projektu budowania jedności, wspólnoty. Chodzi o zaangażowanie młodych ludzi, wolontariuszy w budowanie czegoś dobrego, a także wydobywanie młodych talentów i kształtowanie ich podczas odbywających się dzięki koncertowi warsztatom. Duchowa idea koncertu to uwielbienie Stwórcy przez śpiew, głoszenie Jego wielkiej chwały – tłumaczy Magdalena Ewertowska. Koncert poprzedziły warsztaty muzyczne, a ich uczestnicy mieli okazję wystąpić na scenie – w tym roku koncert poprowadził Grzegorz Kasjaniuk, a w ostródzkim amfiteatrze zaprezentowali się Siewcy Lednicy, Muode Koty ora Play&Pray.