Nowe policyjne samochody w Olsztynie

2013-09-25 12:52
Komenda Miejska w Olsztynie
Autor: brak danych

W połowie przyszłego roku do olsztyńskiej policji trafią dwa samochody, które będą wykorzystywane m.in. do transportu łodzi. Zakup będzie możliwy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Nowe auta trafią do Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, które posiada szerokie spektrum sprzętu interwencyjno-ratunkowego, tj. sześć łodzi motorowych (Harpun, Parker Rib 630, Perkoz, Orlik, Askaladen), poduszkowiec Anakonda i dwa quady: Kawasaki i Polaris Sportsman. Do tej pory sprzęt ten dowożony był na miejsce interwencji przy pomocy samochodów z napędem na jedną oś, które nieprzystosowane są do poruszania się poza drogami utwardzonymi. W przyszłym roku to się zmieni. Nowe samochody będą wykorzystywane do transportu tego sprzętu i to niemal w każdych warunkach terenowych. Samochody będą wykorzystywane także do zadań patrolowych i interwencyjnych. Auta zostaną wyposażone w sprzęt ratownictwa wodnego tj: kombinezony do pracy w wodzie, zapory wodne do wchłaniania rozlanych substancji ropopochodnych, rzutki ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, bojki ratunkowe atestowane, bosaki drewniane, a także boje do oznaczania miejsc na wodzie. Zakup samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu z RPO Warmia i Mazury 2007-2014. Koszt zakupu aut oszacowano na prawie 250 tys. zł, z czego blisko 200 tys. to środki unijne.