Ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca ochrony środowiska

2013-10-16 17:14 m.sawicki
rpol
Autor: brak danych

Od października do końca bieżącego roku potrwa zainicjowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego kampania edukacyjna dotycząca ochrony środowiska. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z bateriami.

W ramach kampanii na terenie Warmii i Mazur odbędą następujące przedsięwzięcia:

- konkurs pn. Baterie na wagę czystego środowiska, polegający na zbiórce baterii. Konkurs skierowany jest do publicznych placówek oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze,

- dostarczenie i odbiór pojemników na baterie do placówek biorących udział w konkursie oraz zaopatrzenie uczestników konkursu w materiały edukacyjne,

- szkolenia o prawidłowym postępowaniu z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Uczestnikami szkoleń będą rolnicy z 19 powiatów oraz uczniowie 11 szkół rolniczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Gala podsumowująca kampanię odbędzie się 12 grudnia br. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.