Święcenia Prezbiteratu w Archidiecezji Warmińskiej

2018-05-26 18:54
rpol
Autor: brak danych

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie abp Józef Górzyński udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie.

Na uroczystej Mszy św. obecni byli kapłani z archidiecezji warmińskiej, rodziny neoprezbiterów oraz delegacje z parafii. – Święcenia prezbiteratu to wielkie święto Kościoła warmińskiego, to wspaniały dzień dla całej archidiecezji – podkreśla abp Górzyński. Podczas liturgii święceń abp Górzyński namaścił dłonie prezbiterów, przekazał im również patenę z hostią oraz kielich z winem. – Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło – mówił w homilii abp Górzyński. Nowi księża od tej chwili tworzą z biskupem jedno grono kapłańskie. Przyrzeczenie posłuszeństwa i pocałunek pokoju oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swojej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. – Ogromna radość i Boży pokój w sercu. Przed święceniami przeżywaliśmy wspaniały czas rekolekcji w Gietrzwałdzie, po nich jestem wypełniony takim Bożym pokojem i wiem, że to nie jest mój pomysł na życie tylko faktycznie wypełnia się to, co chce Pan Bóg wobec mojego życia – mówi ks. Andrzej Stankiewicz. Neoprezbiterzy podziękowali metropolicie za udzielone święcenia, rodzicom, rodzinom i opiekunom seminaryjnym. – Pełni radości i wdzięczności z serca chcemy wychwalać Boga Najwyższego za łaskę powołania, którą nas obdarzył. Napełnieni łaską Ducha Świętego, chcemy jak najwierniej pełnić powierzone nam posługę i jako prezbiterzy całkowicie oddać się na służbę Bogu i Kościołowi w archidiecezji warmińskiej – mówi ks. Eryk Sienkiewicz.