W Olsztynie w 2015 roku więcej zapłacimy za wodę

2014-12-10 15:13
rpol
Autor: brak danych

Od Nowego Roku w Olsztynie wzrośnie cena wody i ścieków. Jak wynika z komunikatu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca miasta po 1 stycznia wzrośnie nieco ponad złotówkę.

Cena 1 m3 wody wzrośnie o 15 gr i będzie wynosić 3,91 zł brutto a 1 m3 odprowadzanych ścieków o 20 gr brutto do 5,59 zł brutto. Wysokość opłaty abonamentowej nie ulega zmianie. Nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Jak wynika z komunikatu, zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie złożył 22 października 2014 r. prezydentowi Olsztyna Wniosek o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Prezydent Olsztyna sprawdził, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i zweryfikował koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Ponieważ Rada Miasta Olsztyna nie podjęła uchwały w terminie 45 dni od złożenia wniosku, taryfy zweryfikowane przez prezydenta miasta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, tj. w dniu 1 stycznia 2015 r. Zmiany ceny (o 3,9 %) wynikają m.in. z konieczności realizacji inwestycji o wartości ok. 20 mln zł, które mają na celu świadczenie usług na najwyższym poziomie i zapewnienie ciągłości dostaw wody i niezakłócony odbiór ścieków. Wśród nich znajduje się m.in. modernizacja przepompowni ścieków P-3 przy ul. Artyleryjskiej, renowacja kolektora sanitarnego od al. Gelsenkirchen do przepompowni przy ul. Artyleryjskiej, budowa magistrali wodociągowej w al. Wojska Polskiego do granicy gm. Dywity oraz wykup sieci od osób trzecich. Pełna treść komunikatu PWiK znajduje się na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl