Drugi Gdański Dzień bez Długów

16-11-2016

Jakie są metody wychodzenia z długów oraz jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużaniem - to główne tematy konsultacji, na które Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapraszają w czwartek (17 listopada) w ramach drugiego Gdańskiego Dnia bez długów.

Podziel się ze znajomymi
Drugi Gdański Dzień bez Długów
Drugi Gdański Dzień bez Długów
Dla gdańszczan, którzy chcieliby porozmawiać o swojej sytuacji finansowej oraz dla tych, którzy niepokoją się o zadłużenie swoich najbliższych lub chcieliby po prostu więcej dowiedzieć się o zadłużeniu, Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało tego dnia kilka propozycji:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 w Gdańsku od godziny 10.00 do godziny 17.00

Dzień otwarty dla osób z problemami czynszowymi
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku organizuje dzień otwarty skierowany do dłużników czynszowych w mieszkaniach komunalnych. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości udzielenia ulg w spłacie zadłużenia, wykonania świadczenia wzajemnego tzw. „odpracowania długu” oraz ewentualnej procedury pomocy w wyjściu z zadłużenia. Ponadto mieszkańcy uzyskają pełną informację w zakresie możliwości zamiany dotychczas zajmowanego zadłużonego mieszkania na inne – nieobciążone długiem. Ponadto konsultacji i porad udzielać będą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dla uczestników akcji będą dostępne informatory Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Pracownicy z Gdańskiego Centrum Świadczeń będą informować o warunkach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę dochodową czynszu.

Sposoby dochodzenia roszczeń u operatorów pocztowych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych
Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Gdyni (UKE) będą udzielać konsultacji z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zainteresowane osoby otrzymają informacje na temat sposobów dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania/świadczenia usługi pocztowej lub usługi telekomunikacyjnej przez operatora pocztowego lub dostawcę usług telekomunikacyjnych. Pracownicy UKE udzielą pomocy w zakresie składania reklamacji do operatora, przekażą informacje o polubownych sposobach rozwiązywania sporów: mediacji prowadzonych przez Prezesa UKE oraz o Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.

Konsultacje z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej
Adwokaci - przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w szczególności z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej.

Konsultacje dotyczące postępowania egzekucyjnego
Przedstawiciele Izby Komorniczej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w zakresie egzekucji komorniczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1 A (sala konferencyjna na parterze) od godz. 12.00
Zadłużenia czynszowe w spółdzielniach mieszkaniowych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprosił do współpracy spółdzielnie mieszkaniowe. Będzie można porozmawiać o wzajemnej współpracy w zakresie rozwiązywania problemów zadłużenia czynszowego, a także o przyjętym programie „Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Wsparcie Osób Zadłużonych”. Ponadto poruszony zostanie temat obligacji społecznych i udziału spółdzielni w tym projekcie.Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto