Rzeki na Warmii i Mazurach pod specjalną opieką

30-10-2013

Zakończyły się prace w korycie i wokół rzeki Kwieli w obrębie Sanktuarium w Głotowie. To jedno z kilkudziesięciu zadań melioracyjnych realizowanych w regionie. Otwarcia inwestycji dokona w czwartek marszałek województwa Jacek Protas.

Podziel się ze znajomymi
rpol
rpol

Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie znane jest w Polsce jako jedno z najstarszych na Warmii miejsc pielgrzymek. Pod koniec XIX wieku wzdłuż rzeki powstała Kalwaria. Przez kilkadziesiąt lat zbocza rzeki ulegały erozji, zaś same koryto zamuleniu. Środki na odnowę terenu, umocnienie skarp, a także odbudowę mostków i poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 2 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa. Zakończenie inwestycji zbiegło się z 650-leciem miejscowości.

Prace w Głotowie są elementem działań poprawiających stan infrastruktury wodnej na Warmii i Mazurach. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zakończył już realizację 18 projektów, kolejne 28 są w fazie wykonania lub prac przygotowawczych. Inwestycje polegają m.in. na przebudowie nabrzeży rzek, budowie stacji pomp, umocnieniu skarp, budowie jazów i progów piętrzących oraz poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i melioracji użytków rolnych. Podobne inwestycje prowadzi Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, który zakończył już 10 projektów, a kolejne 13 jest w fazie realizacji.

Środki przypadające na poprawianie infrastruktury związanej z zasobami wodnymi pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim to ponad 180 mln zł.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto