Nie spadają nam z nieba

21-11-2013

Godziny spędzają w konfesjonałach, na modlitwie, ewangelizują i organizują pomoc ubogim. Sami tej modlitwy potrzebują jak powietrza.

Podziel się ze znajomymi
Niektóre media krzyczą o upadkach kapłanów, wieszcząc kryzys Kościoła, nawet jeśli dotyczy to tylko pojedynczych przypadków. Nie pisze się natomiast o tysiącach kapłanów, którzy spędzają godziny w konfesjonałach, na modlitwie, ewangelizują i organizują pomoc ubogim. Sami tej modlitwy potrzebują jak powietrza. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od 20 lat istnieje Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Gromadzi dziś około pięciu tysięcy osób, którzy codziennie modlą się w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie. Więcej w reportażu Alicji Górskiej "Nie spadają nam z nieba".
Nie spadają nam z nieba 28.06.2013

Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto