Granty oświatowe rozdane

20-03-2017

131 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki temu szkoły i placówki oświatowe będą mieć szansę na realizację ciekawych projektów, w tym warsztatów, festiwali, rajdów i konkursów.

Podziel się ze znajomymi
granty
granty

Bydgoskie Granty Oświatowe to jedno z działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”. Stanowią one formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością

W tym roku wpłynęło 476 wniosków o Bydgoskie Granty Edukacyjne. Na podstawie oceny komisji, granty przyznano 58 szkołom i placówkom - w sumie 365 tys. 460 zł trafi na realizacje 131 projektów. Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, opierające się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami, radami osiedli, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu.

Zwycięskie projekty dotyczą działań integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki i rekreacji, Dzięki BGO szkoły będą mogły zrealizować m. in. międzyszkolne warsztaty, turnieje i konkursy przedmiotowe, (literackie, promujące czytelnictwo, historyczne, językowe, informatyczne, przyrodnicze, matematyczne, z zakresu edukacji zawodowej), a także festiwale i przeglądy artystyczne.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto