60% bonifikaty dla mieszkańców

2019-01-09 13:05

60% bonifikaty dla mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność samorządu.

Taka propozycja projektu uchwały zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji Rady Miasta. Zgodnie z nowymi przepisami z dniem 1 stycznia nastąpiło ustawowe przekształcenie w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Dla gminy oznacza to niższe dochody z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę netto około dziewięciu milionów złotych. Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w ciągu tego roku bonifikata wyniesie 60%. Z każdym kolejnym jej wartość będzie się zmniejszać. Aż do 10% w szóstym roku po przekształceniu.