Czekają nas zmiany w nazewnictwie komunikacji miejskiej

2020-01-29 9:52

Ma to uporządkować nomenklaturę, ale główny powód zmian jest taki, że wyczerpały się numery.

Najistotniejszą zmianą będzie ta dotycząca nowej numeracji linii nocnych. Obecnie są to numery od 521 do 536. Nowa numeracja będzie w zakresie od 0 do 99, ale z literą N na początku, czyli np. N1, N22 itd. Inaczej nazwane będą także dodatkowe linie które kursują 1 listopada na Cmentarz Centralny. W ostatnich latach autobusy linii 67 wspomagała na zbliżonej trasie linia 867, linię 60 linia 860 itd. W tym roku można się spodziewać numeracji dwucyfrowej od 0 do 99, ale z literą D na początku. Nie będzie więc 867 ale D67. Nie zmieni się sposób oznaczania linii pospiesznych.