Fabryka Wody powołana

2017-11-07 10:47 p.donarski

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisał akt notarialny powołujący Spółkę Fabryka Wody.

Utworzona została również rada nadzorcza spółki, w skład której weszła Iwona Bobrek jako przewodnicząca oraz Grzegorz Wołek i Marek Olszewski. Na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjmie regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Fabryka Wody i rozpocznie postępowanie, w wyniku którego powołany zostanie Prezes Zarządu Spółki. Do czasu wyłonienia zarządu spółkę reprezentować będzie mecenas Magdalena Gierczak-Korytkowska.