Opóźnienie w przebudowie wiaduktu

2017-10-30 10:31 p.donarski

45 dni opóźnienia będzie mieć przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Hożej. To oznacza, że inwestycja zakończy się nie w połowie grudnia, ale dopiero w połowie lutego 2018 roku.

Powodem przedłużenia prac jest odkrycie poniemieckich pali, które nie były ujęte w dokumentacji. Stalowe pale znalazły się pod skrajnymi podporami. A w tym samym miejscu projektant przewidział ustawienie nowych mikropali. Trzeba więc dokonać zmian w projekcie. Wiadukt na ulicy Hożej musiał zostać zmodernizowany ze względu na uszkodzenia konstrukcji. Poza tym ma niską klasę nośności i jest za wąski. Po remoncie przęsło zostanie poszerzone z 10 do 14,5 metra. Koszt inwestycji to 5 mln zł.