Park Wolności

2018-07-10 12:10

Na Prawobrzeżu rozpoczyna się budowa Parku Wolności. Teren został już uporządkowany.

Teraz wybudowane zostaną na nim alejki i chodniki. Ustawione zostaną elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. W centralnej części parku ulokowana zostanie fontanna. Na całości parku posadzone zostaną drzewa i krzewy. Prace potrwają 22 tygodnie. Wartość inwestycji to prawie 3,5 mln złotych. Na finiszu jest budowa parku przy ulicy Litewskiej. Wykonawcy wytyczyli już nowe alejki, stawiane są murki klinkierowe wydzielające poszczególne strefy, które będą mogły służyć także jako siedziska.