Pieniądze dla uczelni

2018-11-06 13:05 p.donarski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dostanie pieniądze od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 12 milionów złotych trafi do uczelni w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Resort ogłosił właśnie wyniki pilotażowego konkursu skierowanego do uczelni wyższych, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu. Korzystając z tych środków PUM chce sfinalizować projekt wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój wybranych chorób. Badane będą choroby cywilizacyjne ich pochodzenie i podłoże. W przyszłość wyniki mają zostać zastosowane w praktyce. Badania prowadzić będą wiodące zespoły badawcze PUM. W sumie w ramach programu wsparcie otrzyma 30 uczelni w całym kraju. Z naszego regionu pieniądze przekazane zostały także dla Uniwersytetu Szczecińskiego.