Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych

2019-11-04 12:20

Do 31 marca 2020 roku w Szczecinie funkcjonować będzie Pogotowie Zimowe.

W tym czasie pracownicy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić pomocy osobom bezdomnym. Regularnie będą odbywać się patrole w czasie których osoby bezdomne będą informowane o możliwości przeprowadzenia się na czas zimy do ośrodka. Dla osób bezdomnych przygotowano 354 miejsca w schroniskach, 110 miejsc w noclegowniach oraz 17 miejsc w ogrzewalni. Schroniska działają przy ul. Zamkniętej, Nehringa, Strzałowskiej, Piaseckiej i Hryniewieckiego.