Problemy z Kampusem

2016-12-16 9:51 p.donarski

Podwykonawca remontu Kampusu Piastów firma Ekomont domaga się od Uniwersytetu Szczecińskiego 200 tysięcy złotych za wykonane prace.

Zajmowała się instalacją urządzeń sanitarnych. Uniwersytet płacił głównemu wykonawcy, który po otrzymaniu przelewu, ogłosił upadłość. Właściciele Ekomontu uważają, że władze uczelni nie dopełniły obowiązków i nie sprawdziły czy główny wykonawca rozliczył się z podwykonawcami. Uniwersytet zaprzecza jakoby posiadał informacje na temat złej kondycji finansowej głównego wykonawcy.