Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2019-01-18 14:16

Już niedługo poznamy tegoroczny kształt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.

Wszystko wygląda na to, że będzie on kontynuowany tylko z niewielkimi zmianami. Najważniejsza to zobowiązanie, że to z budżetu miasta pokrywane będą koszty kastracji psów oraz kotów należących do podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Program zakłada również zwiększenie puli dotacji dla organizacji pozarządowych działających w sferze opieki nad zwierzętami. Na jego realizację z budżetu Szczecina mają być przeznaczone blisko 2 miliony złotych, z czego ponad 636 tysięcy zł będzie pochodzić z wpływów od opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Celem Programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ograniczenie ich populacji oraz zapewnienie opieki, czyli miejsca w schronisku, gdzie będą leczone i sterylizowane lub kastrowane, skąd będą miały szansę trafić do nowych domów.