Przęsocińska na ukończeniu

2020-04-29 10:21
Przebudowa drogi łączącej Szczecin z Policami
Autor: fot. urząd miasta szczecin

Trwa przebudowa drogi łączącej Szczecin z Policami.

Prace budowlane są mocno zaawansowane. Aktualnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej oraz wyspy spowalniającej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Stutthofu w stronę Szczecina. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się rozbiórki końcowego odcinka od ul. Ofiar Stutthofu w stronę Polic. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Przęsocińskiej będącej w zarządzie Gminy Miasta Szczecin. Zadanie to zostało przekazane do realizacji Powiatowi Polickiemu. Harmonogram zakłada zakończenie inwestycji do 31 maja.