Rocznica Stanu Wojennego

2018-12-13 10:53

Dziś 37 rocznica wprowadzenia przez Rade Państwa Stanu Wojennego.

Na mocy uchwały powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i tego samego dnia aresztowano lub internowano kilka tysięcy osób, głównie związanych z demokratyczną opozycją i związkiem zawodowym Solidarność. Życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni Wujek podczas pacyfikacji strajku. W szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba odbędzie się dziś msza w intencji ofiar stanu wojennego. Początek o godzinie 18.00.