Sytuacja w WFOŚiGW

2018-12-05 10:14

Sytuacja w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest napięta.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa potwierdzoną prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z czerwca tego roku obowiązki prezesa funduszu powinien objąć Radosław Grzegorczyk. Pomimo stawienia się w siedzibie jednostki i gotowości do przejęcia obowiązków, nie zapewniono mu możliwości objęcia stanowiska pracy. Wiceprezes Paweł Mirowski nie uznaje ważności uchwały Zarządu Województwa w sprawie powołania zarządu Funduszu i uniemożliwia przejęcie władzy przez prezesa Grzegorczyka. Sytuacja wydaje się więc patowa, bo zarówno marszałek województwa jak i wiceprezes funduszu uważają, że racja leży po ich stronie.