Szczecin się wyludnia

2014-12-30 8:34

Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny do 2050 roku liczba mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego zmniejszy się o ponad 60 tysięcy osób i będzie wynosiła około 340 tysięcy.

Główne przyczyny wyludniania to zbyt mała liczba narodzin oraz to że coraz więcej mieszkańców Szczecina osiedla się w gminach ościennych. Do miasta przyjeżdżają tylko do pracy. Obecnie w stolicy regionu mieszka około 400 tysięcy osób.