Szpital z certyfikatem

2020-01-08 10:47

Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzymał certyfikat Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To potwierdzenie wysokich standardów opieki i świadczonych usług przy ul. Arkońskiej i ul. Sokołowskiego w Szczecinie.

Placówka otrzymała także Certyfikat w zakresie zarządzania jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, a wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli potwierdziły w pełni stosowane zasady leczenia bólu. Szpital Wojewódzki otrzymał akredytację po raz trzeci, ale pierwszy raz jako skonsolidowany szpital - w dwóch lokalizacjach: przy ul. Arkońskiej i przy ul. Sokołowskiego. Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny zespołu wizytatorów powoływanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To oni ocenili m. in. proces leczenia, bezpieczeństwo pacjentów, diagnostykę, epidemiologię, farmakoterapię, żywienie. Analizie poddany został także proces organizacji i zarządzania placówką. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała dostępność terapii przeciwbólowej w polskich szpitalach. Tylko w dwóch szpitalach, w tym w Szczecinie, spośród 32 skontrolowanych ustalono, iż w pełni stosowano reguły i zasady ujęte w wewnętrznej procedurze leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu.