Uniwersytet Szczeciński planuje zmiany

2018-02-22 10:40

Uniwersytet Szczeciński planuje zmiany, a studenci się na nie nie zgadzają. Uczelnia chce wprowadzić zmianę w regulaminie.

Założenia są takie, że studenci będą musieli uczęszczać na obowiązkowe wykłady z przedmiotów, gdzie nie ma ćwiczeń czy laboratoriów. Samorząd uważa, że będzie to utrudnienie dla studentów pracujących, bo jeśli terminy wykładów nałożą się na siebie, to nie będzie możliwości aby uczestniczyć w obu. Uczelnia argumentuje, że o planowanych zmianach w regulaminie wiadomo od początku roku akademickiego. Wszystko wskazuje więc na to, że podczas marcowych obrad Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zostaną zaakceptowane i zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.