Ważne zmiany dla kierowców

2018-02-15 9:52

Uwaga kierowcy! Od dziś planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac przygotowawczych związanych z przebudową ul. Arkońskiej w Szczecinie.

W związku z tym wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu uniemożliwiająca wjazd w ul. Arkońską od strony al. Wojska Polskiego. Otwarty zostanie natomiast odcinek od ul. Wojciechowskiego do kąpieliska Arkonka. Dodatkowo w drugiej połowie lutego mogą wystąpić utrudnienia w ciągu al. Wojska Polskiego związane z wykonaniem przejazdów tymczasowych przez pasy międzyjezdnie, oraz prac instalatorskich.