Wybory do Rady Osiedla Żelechowa

2020-02-21 10:03

29 marca odbędą się wybory do Rady Osiedla Żelechowa. Zgłoszenia kandydatów na radnych osiedlowych przyjmowane są do 8 marca

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, być obywatelem polskim, być ujętym w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszkać na terenie osiedla, które chce reprezentować. Każdy mieszkaniec może zgłosić kandydata, ale ci mogą to zrobić samodzielnie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Żelechowa i członków Osiedlowej Komisji Wyborczej przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin.