Wysokie bezrobocie w regionie

2014-12-29 8:56

Bezrobocie na Pomorzu Zachodnim wynosi obecnie 15 procent wciąż więc jest wyższe od średniej stopy bezrobocia w kraju która wynosi niespełna 12%.

Tendencja utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie co miesiąc wcześniej. Najwięcej osób w naszym regionie pracuje w usługach - 63 proc. O wiele mniej jest zatrudnionych w przemyśle i w rolnictwie. Według danych Głównej Szkoły Handlowej nasz region jest czołowym producentem wyborów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli.