Zgłoś swego kandydata

2017-05-30 11:31 p.donarski

Jeszcze tylko przez dwa dni będą przyjmowane zgłoszenia w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Tytuł może być przyznany zarówno osobie, jak i grupie osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie miasta, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.