Zmiany w Śródmieściu

2020-06-15 10:24
Zmiany w Śródmieściu
Autor: fot. urząd miasta szczecin

Dziś wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu w rejonie przebudowywanych ulic w śródmieściu.

Do tej pory prace były realizowane na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, ale z wyłączeniem tego skrzyżowania. Zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Bohaterów Getta Warszawskiego z Królowej Jadwigi. Na tym odcinku wykonano już wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji ogólnospławnej, ustawiono krawężniki i wykonano większość chodników. Wykonano także rozbiórki kostki kamiennej w korycie przyszłej jezdni, stabilizację wraz z warstwą kruszywa niezwiązanego. Obecnie wykonawca realizuje prace związane z budową przyłączy sanitarnych dla potrzeb STBS. Na remontowanych fragmentach pojawią się nowe chodniki i nawierzchnie jezdni, zmieniona zostanie organizacja ruchu między innymi dzięki wprowadzeniu strefy 30. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające oraz ustawione zostaną donice i ławki.