100 milionów złotych dla mazowieckich szpitali

2022-05-27 7:18
Szpital Bródnowski
Autor: Wikipedia

O przekazaniu lecznicom dodatkowych środków zdecydowali wojewódzcy radni. Dofinansowanie pozwoli na między innymi na pokrycie strat poniesionych przez pandemię.

Urząd Marszałkowski przekazał, że sytuacja szpitali w regionie nie jest dobra. To między innymi przez zbyt nisko wycenione świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie bez wpływu na placówki medyczne są: inflacja i rosnące koszty energii. Wstępne dane dotyczące strat netto szpitali marszałkowskich pokazują, że bez finansowej pomocy na poziomie co najmniej 100 milionów złotych z budżetu województwa szpitale same sobie nie poradzą. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący może pokryć straty netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Oznacza to, że nie ma już obowiązku pokrywania straty.

Urząd Marszałkowski opublikował listę szpitali, które zanotowały w ubiegłym roku zanotowały straty finansowe. Wśród nich znalazły się między innymi: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, który stracił 43,6 miliona złotych zł. Z kolei Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie stracił 24,1 miliona złotych, a Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie stracił 17,7 miliona złotych.