Archidiecezja warszawska ma nowego kapłana

2018-12-16 11:59
Bartosz Jankowski przyjmuje święcenia kapłańskie
Autor: Marta Komorowska

Święcenia kapłańskie z rąk kardynała Kazimierza Nycza przyjął Bartosz Jankowski.

W kościele seminaryjnym w Warszawie w sobotni wieczór Bartosz Jankowski przyjął z rąk kardynała Kazimierza Nycza święcenia prezbiteratu. Radiu Plus Warszawa opowiedział o swoim powołaniu, którego początkiem było uzdrowienie i doświadczenie miłości w modlitwie wstawienniczej. Jego droga do kapłaństwa nie była łatwa. Zaczęła się od negacji Kościoła, po trzech latach seminarium wyjechał do Stanów. Jestem dzieckiem swojej epoki, więc wszystkie prądy są w mojej głowie i też mam problem z wieloma sprawami. Musiałem to przemodlić, przemyśleć przede wszystkim. A na to potrzebny jest czas. – mówił neoprezbiter w szczerej rozmowie. Bartosz Jankowski ma 32 lata, pochodzi z Katowic. Z wykształcenia jest technikiem ochrony środowiska, przed seminarium zaczął studiować informatykę w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił w 2010 r. Po trzech latach wyjechał do USA, gdzie rozpoczął naukę w University of St. Mary of the Lake w archidiecezji chicagowskiej. W 2015 roku wrócił do seminarium w Polsce, które ukończył w 2018 roku. Neoprezbiter będzie wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Chynowie. Posłuchaj całego reportażu ze święceń prezbiteriatu.

Święcenia kapłańskie Bartosza Janowskiego/Marta Komorowska