Archidiecezja Warszawska ma nowych diakonów

2014-12-08 19:06
diakoni
Autor: mk

Święcenia z rąk kardynała Kazimierza Nycza przyjęło dziś 6 ściu kleryków warszawskiego seminarium.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu 6 alumnom warszawskiego seminarium. Nowi diakoni to: Łukasz Dominik Czubla, Krzysztof Zbigniew Kucharski, Wojciecha Józef Kowalski, Piotr Miazek, Kamil Piaszczak i Jarosław Śledź. Święcenia diakonatu są jednymi z trzech obok prezbiteriatu i biskupich święceń sakramentalnych. Do czasu święceń prezbiteriatu czyli kapłańskich młodzi diakoni będą mogli samodzielnie udzielać chrztu, błogosławić małżeństwa, głosić homilie i prowadzić obrzędy pogrzebowe. Nie będą mogli za to jeszcze odprawiać Mszy świętej ani spowiadać. W tym roku święcenia diakonatu przyjęło w archidiecezji warszawskiej 15 stu mężczyzn. Na dzisiejszej uroczystości była Marta Komorowska posłuchaj relacji:

święcenia