Archidiecezja Warszawska o zawieraniu małżeństwa w innej parafii

2022-12-20 7:30
Archidiecezja Warszawska
Autor: brak danych

Do przyjęcia tego sakramentu konieczna jest zgoda proboszcza lub biskupa. Taki komunikat wydała kuria. To w związku ze zgłoszonymi przypadkami nadużyć.

Jedynie biskup miejsca lub proboszcz miejsca zamieszkania jednej z osób mających zawrzeć sakramentalny związek małżeński mogą zezwolić na przeprowadzenie przygotowania przedślubnego i zawarcia małżeństwa w innej parafii – czytamy w komunikacie. To w związku ze zgłoszonymi przypadkami nadużyć firm obsługujących organizacje ślubów. Kuria archidiecezji warszawskiej wydała komunikat, w którym zaznacza, że zgodnie z prawem kanonicznym "kwestie przygotowania kanoniczno-duszpasterskiego narzeczonych do zawarcia związku sakramentalnego należą wyłącznie do kompetencji parafii zamieszkania jednego z nupturientów bądź parafii posiadającej właściwą jurysdykcję".

Zwrócono uwagę, że zdarzają się sytuacje, w których młode pary przygotowujące się do małżeństwa, zlecając wyspecjalizowanym firmom organizację ślubu, są przekonane (a niekiedy wprowadzane w błąd), że firma zajmie się także sprawami związanymi z formalnościami kościelnymi. W przypadku wykrytych nadużyć w tej sprawie należy zgłaszać je do kancelarii kurii. Jak zaznaczono w komunikacie: "Bez takiego zezwolenia inna parafia nie posiada jurysdykcji i nie może podjąć przygotowania przedmałżeńskiego".