Drogowcy przygotowują się do rozbiórki wiaduktów Trasy Łazienkowskiej.

2021-12-15 8:19
Trasa Łazienkowska - wizualizacja
Autor: Źródło: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Przy parku Agrykola trwa budowa ścian oporowych nowych wiaduktów i kanalizacji deszczowej. Pierwszy z wiaduktów ma zostać wyburzony już w pierwszym kwartale przyszłego roku. To będzie wielka inwestycja.

Trwają też przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po dwa pasy w każdym kierunku, z których jeden - w każda stronę - będzie buspasem. Pasy dla autobusów zostaną wyznaczone także na ulicach: Krzyckiego, Marynarskiej, Ostrobramskiej, Łopuszańskiej, alei Stanów Zjednoczonych oraz na Czerniakowskiej między mostami Łazienkowskim a Siekierkowskim. Nowo busopas pod rondem Jazdy Polskiej połączy się z istniejącym w rejonie ulicy Marszałkowskiej.

Kierowcy będą mogli skorzystać z alternatywnej trasy objazdowej poprowadzonej ciągiem ulic: Waryńskiego, Spacerową i Gagarina. Na objeździe wyznaczone zostaną dodatkowe pasy: do skrętu w prawo z alei Armii Ludowej w ul. Waryńskiego oraz do skrętu w lewo z Gagarina w Czerniakowską. Zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlnej na 37 skrzyżowaniach, a na skrzyżowaniu Jana III Sobieskiego i Beethovena pojawią się nowe światła. Powstaną też buspasy w Dolinie Służewieckiej i alei Sikorskiego – na odcinku od ulicy Nowoursynowskiej do Jana III Sobieskiego.

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w pierwszym kwartale 2022 roku. Wtedy też wykonawca wyburzy wiadukt północny, a następnie przystąpi do jego odbudowy. Wiadukt południowy zostanie rozebrany po przełożeniu ruchu na odbudowany wiadukt północny. Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 roku.