Forum debaty na temat architektury w pawilonie Zodiak

2014-11-07 18:50
Radio Plus Warszawa
Autor: brak danych

Centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury oraz urbanistyki Warszawy – taką funkcję wkrótce przyjmie Warszawski Pawilon Architektury Zodiak, zlokalizowany przy Pasażu Wiecha. Pawilon będzie pełnił również funkcję forum debaty publicznej na temat zagospodarowania przestrzeni i jej rozwoju.

Warszawski Pawilon Architektury Zodiak to wspólne przedsięwzięcie Oddziału Warszawskiego SARP oraz miasta stołecznego Warszawy. Dzięki nowoczesnym formom przekazu wiedza dotycząca rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych ma być prezentowana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Poszerzanie wiedzy o projektach i planach daje warszawiakom możliwość uczestniczenia w procesie miastotwórczym w sposób świadomy i aktywny. Sprzyja to budowie powszechnej kultury architektonicznej, dzięki której wartością staje się jakość architektury. W piątek, 7 listopada, w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP odbyły się spotkanie podczas którego zaprezentowano plany rozwoju pawilonu. Warszawski Pawilon Architektury zlokalizowany będzie w wyremontowanym i dostosowanym do nowych funkcji dawnym pawilonie Zodiak, stanowiącym element Ściany Wschodniej, będącej jednym z najważniejszych założeń urbanistycznych w stolicy. Przekształcenie budynku i nadanie mu nowej wartościowej funkcji jest symbolem poszanowania dziedzictwa warszawskiej architektury modernistycznej, a także podkreśla związek przeszłości z przyszłością miasta. Głównym elementem Warszawskiego Pawilonu Architektury będą przestrzenie ekspozycyjne o łącznej powierzchni około 300m2. Oprócz tego w Zodiaku znajdzie się kawiarnia oraz pomieszczenia biurowe dla OW SARP. Jednym z elementów WPA będzie Centrum Informacyjne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące rolę platformy networkingowej pomiędzy gminami a przedsiębiorcami i inwestorami. Inicjatorem powstanie centrum jest miasto stołeczne Warszawa. Dzięki lokalizacji Warszawskiego Pawilonu Architektury przy Pasażu Wiecha, Warszawa zyska położony centralnie punkt o znaczeniu kulturalnym i społecznym. Modernizacja pawilonu Zodiak i powstanie Warszawskiego Pawilonu Architektury może stać się przyczynkiem do zmian i rewitalizacji otaczającej go przestrzeni. Dlatego też zorganizowany został konkurs architektoniczny, we współpracy z miastem stołecznym Warszawą oraz firmą Lafarge, obejmujący swoim zakresem plac przylegający do pawilonu. Konkurs został ogłoszony w piątek, 7 listopada. Szczegółowe informacje na stronie OW SARP (www.sarp.warszawa.pl). Prace będzie można składać do 10 lutego 2015 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2015 r. - Konkurs jest przedsięwzięciem otwartym, ideowym i jednoetapowym. Będziemy starali się wyłonić projekt, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu. Pamiętać należy o szczególnym położeniu tego miejsca w przestrzeni publicznej centrum Warszawy oraz o potrzebach wykreowania przestrzeni służącej wydarzeniom i ekspozycjom związanym z działaniem Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak – powiedziała Katarzyna Sadowy, sekretarz konkursu. Prezentowana w Pawilonie i jego otoczeniu wiedza o przyczynach i kierunkach rozwoju miasta, zarówno w przeszłości, jaki i przyszłości, służyć ma budowaniu tożsamości mieszkańców Warszawy, a także inspirować projektantów i badaczy oraz stanowić niebanalną atrakcję turystyczną. W opublikowanym przez Lafarge w lipcu 2014 roku Raporcie "Szczęśliwe Miasta", aż 78% warszawiaków twierdzi, że obecność nowych budynków, o oryginalnej, niespotykanej architekturze wpływa na piękno miasta. To znacznie więcej niż w innych światowych metropoliach. Dzięki nowemu Centrum Architektury warszawiacy będą mogli łatwiej angażować się w budowanie piękna swojego miasta, a plac przed budynkiem Zodiak, ma szansę być dynamicznym punktem na mapie życia stolicy.