Fragmenty muru warszawskiego getta trafią do rejestru zabytków

2018-02-21 7:43
Sienna 53
Autor: fot. Google Street View

Chodzi o pozostałości przy ulicy Siennej 53. Jest już decyzja konserwatora.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Profesor Jakub Lewicki - podpisał decyzję o wpisie. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Fragment murów getta przy Siennej 53 zdaniem konserwatora zachował wartości historyczne. W uzasadnieniu można przeczytać, że mur jest "unikalną pamiątką historyczną, bezcenną zarówno dla narodu żydowskiego, jak i polskiego". Jest także mowa o tym, że fragmenty te są świadkami wspólnej tragicznej i trudnej historii, dlatego powinny być bezwzględnie zachowane dla przyszłych pokoleń. Decyzja konserwatora nie jest jednak ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.