Gdzie w Warszawie dzieci i młodzież z Warszawy dostaną wsparcie?

2023-01-25 8:28
Wsparcie zdrowia psychicznego
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

W mieście działają miejsca, gdzie w kryzysie psychicznym można otrzymać pomoc. To między innymi miejskie przychodnie i szpitale. Czekają tam psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy.

Warszawska oferta jest rozbudowana. W każdej miejskiej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologa lub pedagoga. W zależności od potrzeb placówki oferują również pomoc innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych dostępne są konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli. Pomoc odbywa się na terenie przedszkoli, szkół i w poradniach.

Warszawa doskonali i wspiera także nauczycieli oraz dyrektorów placówek. To poprzez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać też z pomocy Psychologicznego Centrum Wsparcia. Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne i udzielają doraźnych konsultacji.

Centrum TOGO z kolei wspiera dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz ich bliskich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Placówka oferuje pomoc:psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. TOGO prowadzi Warszawski Szpital dla Dzieci – centrum działa w dwóch miejscach w Warszawie: na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16) oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6). Placówki oferują między innymi: porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii, wizyty i porady. Aby umówić się na wizytę w TOGO nie potrzeba skierowania lekarskiego - świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejskie przychodnie zapewniają pomoc specjalistów. To porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie placówki na terenie: Woli, Żoliborza, Pragi-Południe, Pragi Północ oraz Ochoty/ Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wizyty są bezpłatne.

Na Ochocie oraz w Wawrze działają również miejskie Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. W ochockiej placówce przy Sosnkowskiego 18 znajdują się też poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z kolei przy pl. Czerwca 1976 mieści się oddział psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Oddział prowadzi terapię dla pacjentów do 18 roku życia, którzy potrzebują kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, a ich stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji. W ramach oddziału działa również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Do oddziału potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Z kolei w Wawrze, przy Błękitnej 36 w Centrum Zdrowia Psychicznego można skorzystać z opieki specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pracownika socjalnego. Z myślą o pacjentach wymagających intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej, w centrum działa również dzienny oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, która zapewnia stacjonarną dzienną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną. Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie lekarskie.

Dzięki wsparciu unijnemu, w Szpitalu Wolskim działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wola. Centrum zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno–psychiatryczną i współpracuje także z różnymi instytucjami na Woli. Dzieci i młodzież z Ochoty, Śródmieścia i Ursusa mogą korzystać z bezpłatnej oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w partnerstwie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.