IPN przejął siedzibę dawnej kwatery NKWD na Pradze

2017-12-14 7:00
IPN przejął siedzibę dawnej kwatery NKWD na Pradze
Autor: Wikipedia

Budynek przy ulicy Strzeleckiej 8 (dawna ul. Środkowa 13) na Pradze Północ, należy teraz do Instytutu Pamięci Narodowej. Po wojnie znajdowała się tam także katownia Urzędu Bezpieczeństwa, w której torturowano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia.

W budynku przy ulicy Strzeleckiej 8 na Pradze Północ funkcjonowała druga co do wielkości powojenna katownia aparatu represji w stolicy. Mieścił się tam areszt NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, w którym przetrzymywani byli m.in. żołnierze podziemia niepodległościowego. "O szczególnej wartości historycznej budynku świadczą zachowane inskrypcje, wydrapane przez ofiary komunistycznego reżimu na ścianach i framugach" - podał IPN. Informację o zamiarze wykupienia zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej IPN podał na początku tego roku. Zwrócił wtedy uwagę, że budynek, który powstał w drugiej połowie lat 30. XX w., był wówczas modernizowany. Kontrola konserwatorska wykazała jednak, że nie ma w nim odpowiedniej ochrony zabytkowych piwnic - miejsca kaźni Żołnierzy Wyklętych. W 2014 r. na budynku przy ul. Strzeleckiej 8 odsłonięto tablicę upamiętniającą tragiczne losy żołnierzy podziemia antykomunistycznego - ofiar NKWD i komunistycznych władz w Polsce po 1945 r. Piwnice kamienicy przy Strzeleckiej 8 w Warszawie wpisano do rejestru zabytków. W piwnicach budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w okresie stalinowskim więziono, brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W latach 1944-45 mieściła się tam Kwatera Główna NKWD w Polsce, a w okresie 1945-48 Areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. IPN podał, że budynek, który powstał w drugiej połowie lat 30. XX w., jest obecnie modernizowany. Kontrola konserwatorska wykazała jednak, że nie ma w nim odpowiedniej ochrony zabytkowych piwnic - miejsca kaźni żołnierzy wyklętych.