Jak Warszawa zadba o seniorów?

2022-02-22 6:09
Senior
Autor: fot. Steve Buissinne/Pixabay

Odpowiedź na to pytanie poznamy, kiedy miasto stworzy politykę senioralną. Właśnie zaczyna nad nią pracę. To w ramach: Strategii Rozwoju Miasta Warszawa 2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Warszawa 2030.

Urzędnikom chodzi o to, by lepiej dostosować ofertę miasta do oczekiwań starszych mieszkańców stolicy. Prace nad nowym dokumentem rozpoczęły się od warsztatu, podczas którego określono, czym jest polityka senioralna i jakie obszary powinna obejmować oraz w jaki sposób przyczyni się do kształtowania kolejnych miejskich dokumentów.W dyskusji wzięli udział: wiceprezydent Warszawy - Aldona Machnowska-Góra, przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Centrum Komunikacji Społecznej oraz dzielnicowych wydziałów spraw społecznych i zdrowia. Byli tam też pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Centrum Alzheimera, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz organizacji pozarządowych, którzy na co dzień pracują z seniorami.

Dokument będzie tworzony przy współudziale przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z seniorami. W ramach prac planowane są kolejne spotkania warsztatowe i debaty. Za przygotowanie i opracowanie „Polityki senioralnej m.st. Warszawy” jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.