Kamienica o dwóch frontach w remoncie

2022-10-13 7:34
remont
Autor: pixabay

Chodzi o budynek z początku XX wieku. Ma dekorowane fasady zarówno od strony Pięknej 43, jak i Koszykowej 58. Miasto dofinansowało remont kwotą 200 tysięcy złotych.

Remontowana kamienica składa się z dwóch budynków powiązanych łącznikiem. Dom nie został zniszczony podczas wojny. Jednak późniejsza przebudowa spowodowała, że budynek został zniszczony, a elewacje popadały w ruinę. Jak przekazał miejski konserwator zabytków: "Remont przeprowadzony w latach 1975-77 wpłynął na zubożenie wystroju elewacji. Nie został również wykonany poprawnie, gdyż na zdjęciach z 1993 r. budynek jest już w opłakanym stanie. Podczas kolejnego remontu w latach 90. XX w. zastosowano jednak zbyt mocne materiały budowlane na bazie cementu, które z biegiem lat spowodowały liczne spękania tynku (...) Dodatkowo stabilność budynku została naruszona podczas budowy w sąsiedztwie biurowca, dom został wówczas nawet czasowo wyłączony z użytkowania".

Stan kamienicy spowodował konieczność przeprowadzenia jeszcze jednego remontu elewacji, który rozpoczął się w tym roku od strony Koszykowej. Obecnie ekipa remontowa skuwa luźne tynki i je uzupełnia. Pogłębia też spękania, aby je następnie skleić, a do lepszego umocnienia używa także kotew. Powierzchnia ścian zostanie scalona przez pokrycie warstwą szpachlówki miejscowo zbrojonej siatką zatopioną w zaprawie. Renowacji podany jest też gipsowy detal architektoniczny. Dekoracje są czyszczone, scalane kotwami, naprawiane są spękania a ubytki uzupełniane. Zabiegi konserwatorskie przechodzą także kamienne i żeliwne balustrady balkonów.