Którędy pojedzie trzecia linia metra?

2020-06-26 10:43
Warianty trzeciej linii metra
Autor: Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Są już wyniki wstępnej analizy. To w ramach Studium Technicznego dla inwestycji. Sprawdziliśmy, jak wygląda raport.

Wyniki wstępnej analizy wariantów przebiegu trzeciej linii metra są jednoznaczne. Najkorzystniejszy wariant to trasa prowadząca przez ulice: Kijowską, Podskarbińską, Rondo Wiatraczna, Grochowską, Ostrobramską i Fieldorfa. Stacje zaplanowane na tym odcinku to: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska i Gocław Firma, która przygotowała raport opracowała sporo dylematów i wniosków. Te przeanalizowane zostaną w drugim etapie opracowania. Do końca roku ma powstać pełny raport na temat planowanej inwestycji. Wykonane Studium Techniczne III linii metra pozwoli na podjęcie kolejnych kroków, To: badania geologiczne, studium wykonalności, projekty koncepcyjne oraz budowlane.