Kwietniowe Konsultacje w sprawie Pola Mokotowskiego

2015-04-03 19:41 j_kubiak
Pole Mokotowskie
Autor: Wikipedia

Spacery badawcze, warsztaty projektowe czy punkty konsultacyjne podczas wydarzeń organizowanych na Polu Mokotowskim – m.in. takie narzędzia będą zastosowane podczas procesu konsultacji zagospodarowania parku.

Przyłączenie do Pola Mokotowskiego nowego terenu po bazie MPO, która znajdowała się na tyłach Biblioteki Narodowej, umożliwiło scalenie z parkiem terenu znajdującego się na północ od Biblioteki (między ul. Wawelską a Al. Niepodległości). Te działania dają nowe możliwości organizowania przestrzeni. Konsultacje społeczne mają przynieść odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tego parku, w tym terenu proponowanego jako miejsce spacerów i rekreacji dla właścicieli psów. Proces konsultacji będzie dotyczył planów użytkowania Pola Mokotowskiego (również w kontekście przyszłych edycji budżetu partycypacyjnego), zagospodarowania północno-wschodniej części parku Pole Mokotowskie, w tym terenu przyłączonego do parku odzyskanego po bazie MPO oraz części parku dedykowanej warszawiakom z czworonogami. Centrum Komunikacji Społecznej planuje wykorzystanie wielu form konsultacji, w tym m.in.: · spacerów badawczych w terenie · punktów konsultacyjnych z makietą/planszą w czasie wydarzeń na Polu Mokotowskim (np. w trakcie Dnia Ziemi) · warsztatów projektowych dotyczących zagospodarowania północno-wschodniej części Pola Mokotowskiego (z makietą/planszą) – dla zainteresowanych mieszkańców oraz warsztat dedykowany dla młodzieży · warsztatów dotyczących tzw. planu dla Pola Mokotowskiego, czyli tego, jakie funkcje powinny spełniać poszczególne części parku (spotkania warsztatowe z różnymi grupami zainteresowanych mieszkańców) · możliwość składania uwag drogą elektroniczną i tradycyjną Początek konsultacji planowany jest na 26 kwietnia.