Lada dzień ruszą zapisy do tegorocznej "Zimy w Mieście"

2022-12-28 6:31
Zima w Mieście 2023
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rodzice będą mogli zapisywać swoje pociechy na zajęcia od 2 stycznia. Tegoroczna edycja akcji będzie od 13 do 24 lutego. Na ten czas bowiem przypadają ferie zimowe dla Mazowsza.

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2023 odbywać się będą przez elektroniczny system zgłoszeń. Rozpoczną się 2 stycznia od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia. Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń już nastąpiła. Można się z nią zapoznać od 22 grudnia

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia o godzinie 16.00. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23 - 31.03 do godziny 12.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 15 złotych dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 złotych dziennie za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Również od 2 stycznia od godziny 8:00 rozpoczną się zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji "Wspólna Warszawska Zima" organizowanej przez ratusza i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. To propozycja zajęć integracyjno-opiekuńczo-wychowawczych uzupełniających ofertę Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023. Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do "Wspólnej Warszawskiej Zimy" jest taka sama, jak do zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023. Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl , w zakładce "Dzieci z Ukrainy" zostaną zamieszczone wszystkie informacje - również w języku Ukraińskim.