Leśniczówka na Kabatach odzyskuje blask

2022-06-27 7:21
Warszawa
Autor: Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta inwestycję prowadzi od stycznia. Nad pracami czuwa między innymi Stołeczny Konserwator Zabytków. Na jakim etapie jest teraz wykonawca renowacji?

Gotowe i zaizolowane są już fundamenty budynku. Zakończyły się prace przy konstrukcji ścian zewnętrznych. Elementy starej stolarki okiennej i drzwiowej zostały zdemontowane i przejdą konserwację. Zabezpieczono też zabytkowe wyposażenie leśniczówki. Po zakończeniu prac będzie ono wyeksponowane w odnowionym wnętrzu. Obecnie trwa wymiana dachu, eternit zastąpi tam gont modrzewiowy.

Na otaczającym leśniczówkę terenie odtworzone zostaną ciągi piesze, wypielęgnowana zieleń i powstanie nowe ogrodzenie.Po zakończeniu prac leśniczówka przy Rydzowej pochodząca z XIX wieku będzie przystosowana do potrzeb Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa. Inwestycja ma być gotowa w wakacje 2023 roku. Jej koszt to około 2 mln zł.