Miasteczko Ruchu Drogowego

2014-09-16 14:20 j_kubiak
Miasteczko Ruchu Drogowego
Autor: strazmiejska.waw.pl

Będą ulice, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda, sygnalizacja świetlna i oznakowanie drogowe.

Potrzeba udostępnienia młodym rowerzystom Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego wynika z rosnącego zainteresowania szkół zajęciami realizowanymi z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Tylko w I półroczu 2014 r. strażnicy miejscy przeszkolili 12 187 uczniów w 185 szkołach. Strażnicy uczestniczyli również w egzaminach na kartę rowerową w 57 placówkach oświatowych do których przystąpiło ponad 3 tys. uczniów. Podstawowym założeniem dotyczącym budowy Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka jest odzwierciedlenie w skali mikro rzeczywistości drogowej, z jaką na terenie miasta mogą spotkać się rowerzyści. Na obszarze ponad 3 tys. m2 zaplanowano budowę jezdni asfaltowych, ścieżek rowerowych, ronda, skrzyżowań w tym skrzyżowania z torowiskiem pojazdów szynowych o oznakowaniu zaporami, chodników dla ruchu pieszego oraz wprowadzenie poziomego i pionowego oznakowania. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 800 tys. złotych. Zakończenie budowy miasteczka planowane jest pod koniec października.