Miasto rozstrzygnęło konkurs na nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim

2022-04-27 7:54
Koncepcja bosmanatu
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wygrała pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt. Oprócz nagrody pieniężnej, dostanie zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu. Jak będzie wyglądała nowa siedziba bosmanatu?

To nowoczesna szklana bryła z ażurowymi stalowymi elementami wtopiona w okoliczną zieleń i betonowe nabrzeże. Zarząd Zieleni chce kontynuować spójne zagospodarowanie brzegów wiślanych z poszanowaniem naturalnych walorów tego terenu. Nowy budynek bosmanatu będzie otwarty dla mieszkańców zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu na rzece. Budowa nowego bosmanatu ma się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku. Do gotowego budynku będziemy mogli wejść za 3-5 lat.

Jednoetapowy konkurs dotyczył koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Z 29 zgłoszonych prac sąd konkursowy wybrał najlepszą, a także przyznał drugą i trzecią nagrodę oraz cztery wyróżnienia. Prace były oceniane pod kątem funkcjonalności wnętrza, walorów architektonicznych bryły budynku, a także zagospodarowania terenu. Pod uwagę wzięto między innymi: propozycje związane z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, a także uwzględnienie kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji

Konkurs wygrała pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która otrzyma 30 tysięcy złotych. Zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu na podstawie złożonej pracy konkursowej. Drugą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych przyznano pracowni APA Wojciechowski Sp. z o.o., a trzecią nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych firmie Unism Sp. z o.o.