Modernizacja Pałacyku Konopackiego na Pradze Północ

2017-09-20 10:20
Modernizacja Pałacyku Konopackiego na Pradze Północ
Autor: Wikipedia

Zniszczony Pałacyk Konopackiego u zbiegu ulicy Środkowej i Strzeleckiej odzyska swój blask. Powstanie tutaj dom kultury. Koszt modernizacji to 8,7 mln złotych. Inwestor musi wziąć pod uwagę wytyczne konserwatora zabytków i zachować historyczny charakter budynku.

Pałacyk Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13, został wzniesiony w latach 1861-1866. W 2005 roku wpisano go do rejestru zabytków. Ochroną objęto w szczególności: formę zewnętrzną obiektu: gabaryt, zachowane opracowanie plastyczne elewacji; układ pomieszczeń, z wyłączeniem wtórnych podziałów oraz zachowane elementy oryginalnej, drewnianej stolarki i snycerki. Dlatego też planowana adaptacja obiektu na dom kultury musi uwzględniać zachowanie układu przestrzennego wnętrz budynku. "Zalecenia konserwatorskie dla pałacyku nie przewidują żadnej nadbudowy ani rozbudowy. Budynek będzie taki, jaki powstał w latach 60. XIX wieku. Zależy nam na jak największym zachowaniu i przywróceniu historycznej substancji zabytku" – podkreśla Michała Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Zachowane powinny być zatem elementy historycznego wystroju wnętrz, a w przypadku ich złego stanu technicznego powinny zostać odtworzone. Zły stan techniczny elewacji i elementów wyposażenia wnętrz tego obiektu zmusza inwestora aby przed rozpoczęciem prac projektowych wykonał dokładnie inwentaryzacje: elewacji, z uwzględnieniem detalu, schodów wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zachowana powinna być pierwotna kolorystyka materiałów zastosowanych do wykończenia elewacji. W odnowionych wnętrzach domu kultury swoją siedzibę będą miały: kawiarnia na około 25 osób, pokój dla matki z dzieckiem, plac zabaw, kącik malucha, klub seniora, pracownia mody i szycia, sala muzyczna, dwie małe sale oraz zaplecze biurowe domu kultury. Zagospodarowane będą cztery kondygnacje budynku: piwnice, parter, pierwsze piętro, strych i ogród. W środę (20.09) ruszają obrady jury konkursowego, którego celem jest wyłonienie koncepcji przebudowy Środkowej i Strzeleckiej w bezpośrednim sąsiedztwie pałacyku.