Mój Profesor Wojtyła

2022-08-10 6:52
Święty Jan Paweł II
Autor: Archidiecezja Krakowska

Taką nazwę nosi projekt archiwum społecznego. Organizatorem jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Czego dokładnie dotyczy przedsięwzięcie?

Chodzi o pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw z okresu pracy Karola Wojtyły na uczelniach w Lublinie i Krakowie. Muzeum szuka pamiątek związanych z Karolem Wojtyłą, jako profesorem. Mogą to być między innymi: zdjęcia, relacje, listy, wspomnienia i dzienniki. W przyszłości zostaną one zdigitalizowane i udostępnione na stronie muzeum i w mediach społecznościowych. Archiwum społeczne jest inicjatywą obywatelską, tworzoną przez świadków historii, wolontariuszy i pracowników muzeum. Wolontariusze zaangażowani w projekt wezmą udział w cyklu szkoleń, podczas których nauczą się digitalizacji zbiorów, obróbki fotografii, sporządzania fachowych opisów zdjęć w bazie danych, a także prowadzenia wywiadów ze świadkami wydarzeń oraz transkrypcji nagranych wspomnień.

Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Projekt "Mój profesor Wojtyła" zostanie dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.