Nowa pomoc dla migrantów i uchodźców

2016-05-31 13:03
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Autor: archidiecezja.warszawa.pl

Caritas otworzył pierwszą w Warszawie, ale już szóstą w kraju placówkę, która ma kompleksowo wspierać migrantów i uchodźców przebywających w Polsce.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom będzie pomagać osobom oczekującym na decyzję w procedurze o nadanie statusu uchodźcy oraz przebywającym w Polsce legalnie na podstawie wiz lub pobytu czasowego, czy stałego. Uzyskają oni pomoc socjalną, psychologiczną oraz doradztwo międzykulturowe. W trudnych sytuacjach osób, będzie możliwa pomoc materialna w zakupie żywności i środków chemicznych, dofinansowanie do wynajmu mieszkań i opłat do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych oraz zakupie podręczników i wyprawek szkolnych. Centrum powstało w ramach projektu Nowy Dom Polska, którego głównym celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerami projektu są Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Polska. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Podobne ośrodki pomocy dla migrantów i uchodźców działają już w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu i Zielonej Górze. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej znajduje się w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej: ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa tel. 660 424 014 Interesanci są przyjmowani w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.30 – 15.30.