Nowa Rada Kapłańska Archidiecezji Warszawskiej

2018-12-17 6:43
Nowa Rada Kapłańska Archidiecezji Warszawskiej
Autor: fot. Archidiecezja Warszawska

Powołał ją Metropolita Warszawski. Będzie funkcjonowała w latach 2018-2023. W jej skład wchodzi w sumie 35 duchownych.

Dziewięciu księży wchodzi w jej skład z urzędu. To wikariusze generalni i biskupi, wikariusz sądowy, rektorzy seminariów z terenu Archidiecezji oraz moderator wydziałów duszpasterskich kurii. Dwudziestu duchownych pochodzi z wyboru dokonanego przez kapłanów. Sześciu wybiera sam Kardynał Kazimierz Nycz, wśród nich znaleźli się: Ksiądz Marcin Jurak MIC, Ojciec Wiesław Kulisz SJ, Ojciec Krzysztof Michałowski OP, Ojciec Marek Tomczyk OSPPE, Ksiądz Krzysztof Hałaj i Ksiądz Jarosław Kuśmierczyk. Pierwsze posiedzenie było w sobotę (15.12) w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Rada Kapłańska stanowi organ doradczy Metropolity Warszawskiego. To reprezentacja wszystkich duchownych z terenu Archidiecezji Warszawskiej. Biskup powinien słuchać ich głosu przy podejmowaniu decyzji w kwestii najważniejszych spraw. W niektórych przypadkach określonych ściśle w prawie kanonicznym, Metropolita Warszawski potrzebuje zgody Rady Kapłańskiej do działania. Pełny skład nowej Rady jest dostępny na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.